11111
Netix - kim jesteśmy

Historia

Firma NETIX została założona 15 grudnia 1992 roku przez Macieja Skrzypczyńskiego i Pawła Krzysztofowicza, jako Spółka Cywilna. Wkrótce do grona wspólników dołączył Paweł Piekarczyk i taki skład zarządu utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Trwająca nieprzerwanie przez tyle lat zgodna współpraca jest swoistym ewenementem w epoce ciągłych zmian, a już szczególnie zważywszy na to, że wspólnicy zaprzyjaźnili się kilka lat wcześniej - jeszcze podczas studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Firma od samego początku miała profil teleinformatyczny i pogłębianie tej specjalizacji trwa do dzisiaj. W trakcie pierwszych lat działalności zespół NETIX zbudował kilkaset sieci lokalnych LAN w oparciu o platformy Novell Netware i UNIX. Większość z tych sieci lokalnych należało do przedsiębiorstw wielooddziałowych i wkrótce wiele z nich zostało połączonych ze sobą za pośrednictwem sieci rozległych WAN. Stopniowo coraz więcej zleceń dotyczyło przyłączenia sieci lokalnych do Internetu oraz implementacji rozmaitych usług internetowych. Ze względu na obraną specjalizację implementacja usług internetowych była sztandarowym produktem od zarania firmy Netix, a pierwszym stałym łączem do Internetu Netix dysponował już w roku 1993 (było to łącze w technologii IP-over-X.25 do sieci NASK, z którą współpraca trwa nieprzerwanie do dzisiaj). Pierwsza własna strona WWW została opublikowana w kwietniu 1994 roku, najpierw na platformie SUN Solaris, a kilka miesięcy później na platformie Linux - wówczas jeszcze niemal nikomu nieznanej.
Dominującym produktem do roku 1998 była implementacja systemów poczty elektronicznej Lotus cc:Mail i systemów pracy grupowej Lotus Notes. Od roku 1996 Netix dysponuje własnym węzłem internetowym i farmą serwerów, oficjalnie świadczących usługi internetowe - przede wszystkim dla dotychczasowych stałych Klientów firmy. Niektóre projekty tworzone były na zlecenie przedsiębiorstw działających nawet w tej samej branży, np. dostawców usług internetowych (ISP). Znacząco w tym okresie wzrosła liczba wdrożeń systemów monitorowania i diagnozowania sieci oraz mechanizmów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi.
Od początku roku 1999 trwa też udzielona przez Urząd Patentowy RP ochrona prawna znaku towarowego firmy NETIX.
Przełom lat 1999-2000 to okres wzmożonych zakupów sprzętowych i modernizacji parku maszynowego Klientów firmy Netix w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ujawnienia się "wirusa millenijnego". Warto nadmienić, że wszystkie systemy, pozostające pod opieką firmy Netix, weszły w nowe tysiąclecie bezawaryjnie.
W roku 2001 zmianie uległa forma organizacyjna ze Spółki Cywilnej na Spółkę Jawną, podyktowana nowymi ustawami oraz znaczącym wzrostem obrotów w poprzedzających latach.
W tym samym czasie rozpoczęła się znacząca rozbudowa działu wideokonferencyjnego - jako naturalna konsekwencja specjalizacji w sieciowych systemach pracy grupowej. Oprócz budowy systemów wideokonferencyjnych firma Netix wprowadziła do oferty szereg interdyscyplinarnych usług, wymagających integracji rozwiązań z dziedziny komputerów, oprogramowania, sieci, elektroakustyki i telewizji.
W roku 2004, wkrótce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, firma Netix podjęła wyzwanie budowy paneuropejskiego systemu wideokonferencyjnego, umożliwiającego ściślejszą współpracę zespołom naukowców, poszukujących metod zmniejszenia liczby zachorowań na choroby nowotworowe w Europie. Zbudowany i obsługiwany przez Netix system wideokonferencyjny jest elementem finansowanego przez Komisję Europejską programu naukowego ECNIS, zrzeszającego 24 znamienite instytuty naukowe z 13 krajów Europy, a którego to programu firma Netix nie jest podwykonawcą, lecz pełnoprawnym partnerem.
Od roku 2006 firma Netix świadczy usługi wideokonferencyjne dla odbiorców z 14 krajów Europy, skutecznie konkurując z usługodawcami zachodnioeuropejskimi.
Warunkiem utrzymania statusu niezależnego integratora jest dogłębna znajomość rozwiązań różnych producentów, zdobywana na drodze szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych, a potwierdzana autoryzacjami, nadawanymi przez tych producentów. Z biegiem lat firma Netix zdobywała liczne autoryzacje, z których najważniejsze dla rozwoju firmy były certyfikaty Polycom, Cisco, IBM, HP, APC, Ipswitch, Novell i Acer.
Firma NETIX nie ogranicza się wyłącznie do działalności usługowo-handlowej, lecz także aktywnie popularyzuje nowe technologie w swojej dziedzinie. Przejawem takich aktywności są odczyty na konferencjach i sympozjach, publikacje w branżowej prasie, audycje radiowe, itp. Na miarę swych możliwości firma Netix prowadzi także działalność społeczną, wspierając organizacje charytatywne, m.in. Fundację Pomoc Społeczna SOS.

DrukujEmail

Kontakt

NETIX
ul. Jutrzenki 94
Budynek Volta, piętro 2
02-230 Warszawa

Tel:
+48 22 380-15-81
E-mail: info(at)netix.pl

Mapa dojazdu do biura >>

Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla! CMS

bursa escort eskisehir escort antalya escort mersin escort istanbul escort